Privacy Verklaring

RedDesk Legal Services B.V. (hierna te noemen RedDesk Legal) biedt juridische diensten aan
en is gevestigd aan de Fonteinkruidstraat 5 te Almere. RedDesk Legal Services B.V. is
ingeschreven onder KvK nummer 67161243 bij de KvK.

RedDesk Legal respecteert de privacy van haar gebruikers en klanten die gebruik maken van
zowel haar website als dienstverlening waarvoor het nodig is om gegevens te verzamelen.
RedDesk Legal Services B.V. verzamelt, verwerkt en bewaard alleen persoonsgegevens
conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Welke gegevens worden er verzameld?

RedDesk Legal verzamelt persoonsgegevens handmatig via haar contactformulier of via haar inschrijfformulier, maar de website van RedDesk Legal verzameld geen persoonsgegevens. Deze website maakt gebruik van “WordPress statistieken”. Hiermee worden de volgende gegevens verzameld:

 • IP adressen; (hierop wordt de hash IP adres functie toegepast, dus IP adressen zijn niet zichtbaar of leesbaar noch terug te halen zodat er geen locatie bekend is of bekend kan worden).
 • Welke browser er wordt gebruikt;
 • Hoe vaak de website is bezocht;
 • Welke pagina’s er zijn bekeken;
 • Vanaf wat soort device er is gekeken;
 • Van welk platform er gebruik wordt gemaakt.

RedDesk Legal deelt persoonsgegevens niet met derden tenzij dit noodzakelijk is voor de
uitvoering van de overeenkomst, zoals afname van een dienst of op verzoek van
desbetreffende betrokkene of om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

RedDesk Legal gebruikt de handmatig verzamelde gegevens om haar gebruikers en klanten
diensten te kunnen leveren:

 • Persoonsgegevens zoals naam, adres en woonplaats gegevens voor onze
  overeenkomsten wanneer er een dienst wordt afgenomen;
 • Persoonsgegevens zoals mobiel nummer, e-mail adres om contact te kunnen
  opnemen wanneer er een dienst wordt afgenomen of om een verzoek te kunnen
  uitvoeren;
 • Gegevens over het gebruik van onze website en de feedback die we krijgen van onze
  bezoekers helpen RedDesk Legal om inzicht te krijgen over de website: welke
  informatie vindt men relevant of mist men, welke informatie mist er van de website etc.;
 • RedDesk Legal verkoopt geen gegevens aan derden;
 • RedDesk Legal stelt persoonsgegevens niet beschikbaar aan derden tenzij deze
  derden nodig zijn om de overeenkomst uit te voeren of om te voldoen aan een
  wettelijke verplichting. RedDesk Legal werkt alleen met derden die persoonsgegevens
  verwerken conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

RedDesk Legal verwerkt persoonsgegevens om uitvoer te kunnen geven aan de overeenkomst
en/of wanneer die aan ons ter beschikking worden gesteld via onze website doordat het
contact formulier is ingevuld. Gegevens die zijn gemarkeerd met een asterisk * zijn verplicht.
Zonder de verplichte gegevens is het onmogelijk om uitvoer te kunnen geven aan het verzoek
dat er is ingediend. Het contact formulier kunt u op onze website vinden onder het kopje
contact.

Bij het invullen van het inschrijfformulier wordt er een overeenkomst van opdracht aangegaan
waarbij er een lidmaatschap van een jaar wordt aangegaan. Dit geldt slechts voor het eerste
jaar, na het eerste jaar is het lidmaatschap per direct per e-mail opzegbaar en zal de
overeenkomst per direct worden beëindigd. RedDesk Legal verzamelt van het
inschrijfformulier de volgende gegevens:

 • Bedrijfsnaam, adresgegevens en woonplaats;
 • Telefoonnummer en/of mobiel nummer (afhankelijk wat er wordt ingevuld);
 • KvK nummer;
 • Postcode;
 • Naam contact persoon;
 • Naam tekeningsbevoegd persoon;
 • E-mail adres;
 • Handtekening van tekeningsbevoegd persoon.

 

Bewaartermijnen

De gegevens die worden verzameld via het contact formulier worden uiterlijk 12 maanden bewaard, waarna deze gegevens worden verwijderd. De persoonsgegevens die handmatig worden verzameld via het inschrijfformulier worden gedurende de uitvoer van de overeenkomst bewaard. Nadat de overeenkomst is beëindigd zullen die gegevens nog maximaal 24 maanden worden bewaard tenzij de wettelijke plicht anders vereist (zoals bijvoorbeeld de belastingwet vereist). De door de belastingwet gestelde termijn om gegevens te bewaren is tenminste 5 jaar tot 7 jaar. RedDesk Legal bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen, waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld, te realiseren.

 

Rechten betrokkenen

Wanneer de persoonsgegevens aan ons ter beschikking worden gesteld via het contact
formulier of via e-mail ([email protected]) kun u ons verzoeken om deze persoonsgegevens te verwijderen nadat de vraag is beantwoord, het verzoek is uitgevoerd of
andere reden waarom het contactformulier is ingevuld.

Met de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u het recht op inzage, kopie,
correctie of vergetelheid. Indien u dit recht wilt uitoefenen, dan kunt u dat via
[email protected] schriftelijk aangeven. RedDesk Legal zal zorg dragen voor
spoedige behandeling en uitvoering van uw verzoek, uiterlijk binnen vier weken na ontvangst
daarvan.

 

WordPress statistieken en cookies

De website van RedDesk Legal maakt geen gebruik van Google Analytics, maar wel van “WordPress statistieken” zodat RedDesk Legal inzage krijgt in hoe onze website wordt gebruikt. De door WordPress verzamelde gegevens bevatten geen persoonsgegevens en voor IP adressen wordt de “hash IP addres” functie toegepast zodat IP adressen niet zichtbaar zijn, niet leesbaar zijn en een locatie niet kan worden bepaald of gereproduceerd. Ook niet op een later tijdstip. RedDesk Legal heeft deze beleidskeuze gemaakt omdat zij uw privacy zoveel mogelijk wil beschermen.

De website van RedDesk Legal verzameld gegevens die uw browser meestuurt om bezoek- en
klikgedrag te analyseren op de website. Deze gegevens worden alleen gebruikt om de werking
van de website te optimaliseren of te verbeteren. RedDesk Legal deelt deze gegevens niet met derden.
De website van RedDesk Legal maakt gebruik van een SSL certificaat en cache, zodat u wordt herkend bij een volgend bezoek. Met cache wordt tijdelijk webpagina elementen opgeslagen zodat de website bij een volgend bezoek de webpagina sneller opbouwt en laadt. RedDesk Legal maakt geen gebruik van tracking cookies of analytische cookies, maar wel van functionele cookies. U kunt gebruik maken van de website zowel door toestemming of geen toestemming te verlenen voor cookies. Bij weigering van de cookies kunt u nog steeds gebruik maken van onze website, uw bezoek wordt niet verhinderd.

 

Veiligheidsmaatregelen

RedDesk Legal maakt gebruik van diverse beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens
veilig te stellen. Onze website maakt o.a. gebruik van twee-staps verificatie, “hash IP adres” optie etc. Onze website wordt gehost door Codely, die conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming alleen gebruik maakt van datacentra die haar servers in Nederland heeft staan. Codely is een bedrijf die privacy hoog in het vaandel heeft en conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming werkt. RedDesk Legal vindt de bescherming van uw persoonsgegevens belangrijk en heeft daarom passende maatregelen getroffen zodat misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Mocht u nog op- en/of aanmerkingen hebben over de veiligheid van onze website, misbruik of
andere vragen, dan verzoeken wij u die via [email protected] aan ons kenbaar
te maken.

 

Functionaris Gegevensbescherming

Ondanks dat RedDesk Legal Services B.V. niet verplicht is om een functionaris gegevensbescherming aan te stellen, nemen wij privacy heel serieus en hebben dit om die reden toch gedaan. Voor nadere informatie of vragen over privacy kan er contact worden opgenomen met onze functionaris gegevensbescherming, mevrouw N. Kriek via [email protected]