Overeenkomsten

Een belangrijk onderdeel van het ondernemen bestaat uit de afspraken die jij op papier zet in overleg met opdrachtgevers, leveranciers, partners of personeel. In de overeenkomsten die je sluit worden de condities en verwachtingen van beide partijen schriftelijk benadrukt, zodat er bij onduidelijkheid altijd kan worden teruggegrepen naar dit document dat jou moet beschermen.

 

Helaas gebeurt het nog te vaak dat bedrijven zich niet aan de gemaakte afspraken houden, vooral als het gaat om grote bedrijven die veel winst maken. Zij kunnen misbruik proberen te maken van hard werkende, kleine ondernemers. Om die reden willen we samen met jou een overeenkomst opstellen waarin duidelijk wordt beschreven wat beide partijen met elkaar overeenkomen en van elkaar kunnen verwachten. Wij screenen gratis de overeenkomsten die jouw zakenpartners aanleveren. Dan kunnen we je meteen vertellen of het verstandig is om deze te ondertekenen. Wanneer er toch een geschil ontstaat, zal de rechter kijken naar de inhoud van de overeenkomst.

 

Bij RedDesk Legal Services B.V. bieden wij een gratis screening van de volgende soorten overeenkomsten:

  • Aandeelhoudersovereenkomsten (denk aan het vastleggen van de voorwaarden wanneer er een nieuwe aandeelhouder intreedt of uittreedt),
  • Algemene Voorwaarden (bijvoorbeeld het bepalen van betalingstermijnen of het beperken van je aansprakelijkheid bij schade),
  • Distributieovereenkomsten (bijvoorbeeld onder welke voorwaarden distributie kan plaatsvinden, welk gebied of wat de looptijd van de overeenkomst is),
  • Leveringsovereenkomsten (wat moet een partij leveren aan producten en onder welke voorwaarden),
  • Managementovereenkomsten (wettelijk gezien vallen dit soort overeenkomsten onder ‘overeenkomsten van opdracht,’ bij deze overeenkomsten zijn voornamelijk fiscale aspecten gemoeid),
  • Samenwerkingsovereenkomsten (denk aan een duidelijke verdeling van taken en verantwoordelijkheden, hoe er wordt samengewerkt),
  • VOF overeenkomsten (het vastleggen van afspraken vast over de wie hoeveel inlegt, verdeling van de winst, de manier van besturen),
  • ZZP overeenkomsten/overeenkomsten van opdracht (het vastleggen van de opdracht op dusdanige wijze dat de opdrachtgever geen loonheffing hoeft af te dragen).