Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Vanaf 25 mei 2018 is een nieuwe verordening in verband met privacy van kracht gegaan. Deze Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de uitvoeringswet AVG heeft de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) vervangen. Vanaf die datum geldt in de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving. Wat belangrijk is, is dat ieder bedrijf “accountable” kan worden gehouden op last van een opgelegde boete door de AP (autoriteit persoonsgegevens). Dat betekent dat er niet zo maar meer persoonsgegevens mogen worden verzameld of worden opgeslagen, maar dat de “datasubjects” (betrokkenen) meer rechten hebben: recht op inzage, recht op wijziging en het recht om vergeten te worden. Heb je dat al ingeregeld? Ben je al compliant? En hoe blijf je compliant?

 

Functionaris Gegevensbescherming

Bij RedDesk Legal Services B.V. vinden wij het belangrijk om jouw huidige manier van werken tegen het licht te houden door te kijken of deze manier aansluit bij de nieuwe regels van de GDPR (General Data Protection Regulation/AVG). Daarom bieden wij betaalbare tarieven om AVG compliant te worden. AVG/GDPR werkzaamheden vallen buiten het lidmaatschap, maar leden kunnen tegen een gereduceerd tarief compliant worden of compliant blijven. Vraag naar onze tarieven.

Hoe weet je of je de AVG goed toepast? Je kunt bijvoorbeeld een quickscan laten uitvoeren om vast te stellen of je conform de AVG werkt. Ook na de quickscan levert onze Functionaris Gegevensbescherming nazorg door te monitoren of alle regels binnen jouw bedrijf volgens de AVG/GDPR worden nageleefd. Onze FG is geregistreerd bij de autoriteit persoonsgegevens en lid van het Nederlands Genootschap Functionarissen Gegevensbescherming.

Tegenwoordig zie je dat veel bedrijven je overal toestemming voor vragen, is dat nodig? Nee, dat is onnodig.

Contact ons wanneer je jouw bedrijfsvoering AVG compliant wilt maken, maar zonder de rompslomp van allerlei toestemmingsformulieren.