Wanneer RedDesk Legal?

Wanneer er AVG/GDPR vragen zijn.

In het kader van de algemene verordening gegevensbescherming kunnen wij je begeleiden, informeren of ontzorgen. Onze functionaris gegevensbescherming (AVG) of te wel data protection officer (GDPR) is zowel geregistreerd bij de autoriteit persoonsgegevens alsmede lid van het Nederlands Genootschap Functionarissen Gegevensbescherming. Schroom niet om contact op te nemen om de juiste informatie te krijgen over de AVG/GDPR (General Data Protection Regulation). Zie onze pagina Algemene Verordening Gegevensbescherming en ook onze privacy verklaring.